François Van Bauwel

Winter voor de Korhoen

 
 

 

 
 


Korhoen

Hij woont in de nabijheid van moerassen, venen, kaalslagen in bossen en  heidevelden. Mannetje zingt ook vanuit boomtoppen, zelfs in de zomer. Eet in de winter vaak berkenknoppen. . Het dier heeft een territorium van enkele vierkante kilometers. Gemeenschappelijke balts in het vroege voorjaar kenmerken hem. Hij is een standvogel met een lengte van 60 cm voor het mannetje, het vrouwtje maar 45 cm staart inbegrepen. In België op de Hoge Venen komen nog enkele koppels voor. Hij broedt en overwintert verder in het gehele noordelijke deel van Europa, zoals in Schotland, het westen van Engeland, Scandinavië en Noordoost-Europa.