François Van Bauwel

                    Koereiger


  
Koereiger

Vrij kleine, witte reiger met compact lichaam, korte snavel en vrij korte, vaak ingetrokken gehouden hals. Ronde kop met witte kinbevedering tot ver op ondersnavel. Snavel geel en poten geelgrijs, beide in paartijd roodachtig, met oranje veren op kruin, borst en mantel. Actief en beweeglijk, 'rijdt' op grote zoogdieren. Vliegt in kleine, onordelijke troepen of in linie, met snelle vleugelslagen. Hij leeft tussen grazend vee, op akkers en grasland, maar zeker ook in natte moerassen. Eet insecten, die opgejaagd worden voor vee,  vooral wegspringende sprinkhanen.
Lengte: 42-52 cm - spanwijdte: 82-95 cm
Broedkolonies wonen in bomen en struiken aan meren en rivieren.
Breidt zich lichtjes uit.