François Van Bauwel

                       Bijeneter


 Bijeneter

Exotische vogel rijk gekleurd met een lengte van 25-29 cm en spanwijdte: 44-49 cm. Hij jaagt op insecten in zeer gracieuze zweefvlucht, die wordt afgewisseld met series snelle vleugelslagen.
Tijdens de trek vliegen ze in grote groepen met hun typisch geroep. Leeft vooral van grote insecten als hommels, libellen en zweefvliegen. Hij leeft  en broedt in  warme streken, in open terrein met weiden, bosjes, verspreide bomen of boomgroepen, vaak bij rivieren met steile oevers. Broedt in zelf gegraven pijpen  in zandafgravingen en geërodeerde hellingen, maar soms ook in vlakke bodem. Hij komt soms naar België als zomergast trekt in augustus-september weg naar tropisch Afrika en keert in mei-juni terug.