François Van Bauwel

                      Kleine Vuurvlinder

 
 

 

 
 


Kleine vuurvlinder

Komt overal in Europa algemeen voor maar niet in hoge aantallen. En dit op droge graslanden en heiden met veel bloemen in twee generatie van half mei tot half juni en begin juli tot begin oktober. Rups op schapenzuring en veldzuring.