François Van Bauwel

                     Groot geaderd Witje

 
 

 

 
 


Groot geaderd witje

De zwarte vleugeladers zijn op de boven- en onderkant duidelijk zichtbaar. Leeft in open biotopen van struweel, heggen, lichte bossen en boomgarden. Rups op meidoorn, sleedoorn en lijsterbes. Overwinterd als jonge rups in een web.