François Van Bauwel

                   Vlaamse Gaai

 
 

 

 
 


Vlaamse gaai 

Deze kraaiachtige heeft mooie blauwe vlekken op de vleugels. Bij de minste opwinding gaat zijn kuif meteen rechtop staan. De vogel is vrij algemeen in loof- en naaldbossen en een regelmatige bezoeker van tuinen en parken, vooral als er water aanwezig is. De Vlaamse gaai is een alleseter met een voorkeur voor eikels waarvan hij grote voorraden aanlegt. Hij nestelt hoog in een vrij plat nest uit gevlochten takjes.