François Van Bauwel

                       Zebra

 
 

 

 
 


Zebra

De Burche
ll-zebra is de meest voorkomende zebra in Afrika en daarmee tegelijk de meest algemene wilde paardachtige. Ze leven in open vlakten, graslanden en op heuvels, meestal in groepen van 6 tot 20 dieren.
Hij heeft vrij lange oren en de staart draagt een pluim. Per keer wordt één veulen geboren na een draagtijd van ongeveer een jaar. De soorten kunnen onderling kruisen; kruisingen met ezels en paarden noemt men zebroïden.Het zijn uitgesproken kuddedieren, die vaak in streng geregelde sociale verbanden voorkomen; de dieren zijn afhankelijk van open water, omdat zij vrij regelmatig moeten drinken. De voornaamste vijand is de leeuw. 
De bergzebra is in twee ondersoorten verspreid over de bergen van de zuidwestelijke Kaap. Van de echte bergzebra zijn er nog maar 500 exemplaren en van de Hartmannzebra zijn er nog 7000 exemplaren. Dit dier is tamelijk klein en heeft openstaande strepen, een roosterachtig patroon op het kruis, tot de hoeven gestreepte poten en een kleine halskwab. De hoeven van deze rots- en bergbewoners zijn zeer hard. De Hartmannzebra is wat groter, lijkt meer op een paard aan en heeft ook verder van elkaar geplaatste strepen. De kudden bestaan gewoonlijk uit een hengst en een aantal merries met hun jongen. Beide vormen zijn ernstig bedreigd in hun voortbestaan.
De pas in 1882 ontdekte grevyzebra bewoont de droge gebieden van Noord-Kenia tot Zuid-Ethiopië en Somaliland. Dit dier is de grootste onder de zebra's, met een schouderhoogte van 150–155 cm en een gewicht van 350–430 kg. De kop is lang en smal met grote, afgeronde oren; de streping is fijn en dicht en loopt tot aan de basis van de hoeven door. Deze soort wordt sterk in haar voortbestaan bedreigd, vooral omdat de mooie huid zeer in trek is. In sociaal opzicht is deze zebra sterk afwijkend; de mannetjes zijn solitair en territoriaal of vormen kleine troepen, terwijl de merries met hun veulens eigen kudden vormen. Soms treden gemengde troepen van 100–400 individuen op; in het zuiden van het verspreidingsgebied komen steppe- en grevyzebra soms samen voor zonder echter ooit spontaan te kruisen.