François Van Bauwel

IJsvogels

Slideshow  

   

De IJsvogel

De meeste mensen verbazen zich bij het zien in ons land van een ijsvogel alhoewel ze hier toch regelmatig voorkomen. De ijsvogel heeft mooie bijna exotische kleuren. Door die kleuren wordt hij ook wel gerekend tot de mooiste broedvogels van ons land. Door zijn speciaal baltsgedrag is hij een fascinerende vogel op de koop toe.
De ijsvogels  behoren de orde van Scharrelaarvogels, samen met de bijeneters, scharrelaars, hoppen en neushoornvogels. Er zijn een honderdtal verschillende soorten ijsvogels. In België komt  slechts één soort voor: de Europese IJsvogel, Alcedo Atthis.

 

 

We herkennen de ijsvogel aan natuurlijk de opvallende kleuren, de borst is oranje tot roestbruin, de rug is prachtig blauw, met in het midden een lichtblauwe streep. Een ijsvogel ontdekken is moeilijk in de schaduw ondanks de  opvallende kleuren, zijn blauwe kleur kan  wegvallen in de schaduw. Zijn oranje/bruine borst maken hem vanaf de voorkant moeilijk zichtbaar in de herfst, als hij tussen de bruine bladeren op een takje naar een visje loert.

Het vrouwtje is te herkennen aan zijn roestbruine vlek op zijn  ondersnavel, het mannetje heeft een volledige zwarte snavel
Afmetingen

Lengte: 15-17 cm   Snavellengte: 4 cm   Gewicht: circa 40 gram   Vleugelspanwijdte: 25 cm
Voortplanting
Geslachtsrijp: na een jaar. Broedtijd: mei tot september. Aantal legsels: 1 of 2  met 6 witte eitjes
Broedduur: 19-21 dagen.  Nestverblijf: 23-27 dagen
Leefwijze
Gedrag: solitair  Voedsel: visjes, kreeftjes, kikkers, waterdieren en sommige soorten landinsekten
Levensverwachting: circa 2 a 3 jaar
Leefomgeving
IJsvogels zijn te vinden bij heldere, ondiepe, langzaam stromende rivieren, op plaatsen die beschut zijn tegen wind en golfslag. Omdat zij grote hoeveelheden vis nodig hebben, moeten zij hun leefgebied kiezen in de buurt van gezond en heel visrijk water.
Bij voorkeur kiezen de vogels plaatsen waar de bomen hun takken ver over het water laten hangen, en waar het water helder genoeg is om de prooi te kunnen zien zwemmen.
Veel ijsvogels leven het hele jaar in de naaste omgeving hun broedgebied. Maar als het water 's winters bevriest zijn de vogels gedwongen openwater op te zoeken, of wat zuidwaarts te trekken.